Kvalifikācijas paaugstināšanas kurss. Trihopigmentācija PMC un Beauty Medical