PMC tika pieņēmts Latvijas veselības tūrisma klastera sastāvā